بروزرسانی : 1399/04/19
جستجو
Menu

برگزاری دوره آموزشی اخلاق کاربردی دراداره کل بیمه سلامت استان گیلان

برگزاری دوره آموزشی اخلاق کاربردی دراداره کل بیمه سلامت استان گیلان

96بازدید
مرداد 16, 1398

دوره آموزشی اخلاق کاربردی درروزهای 13و14/5/98باحضورمدیران وکارکنان درمجتمع
فرهنگی برگزارشد. یوسف پور مسئول آموزش اداره کل بیمه سلامت گفت: در راستای مصوبات دولت ومنشور اخلاقی بیمه سلامت وپیشبرد اهداف سازمان دوره اخلاق کاربردی برای مدیران وکارکنان توسط دکتر سیمبر استاد تمام......

دوره آموزشی اخلاق کاربردی درروزهای 13و14/5/98باحضورمدیران وکارکنان درمجتمع
فرهنگی برگزارشد. یوسف پور مسئول آموزش اداره کل بیمه سلامت گفت: در راستای مصوبات دولت ومنشور اخلاقی بیمه سلامت وپیشبرد اهداف سازمان دوره اخلاق کاربردی برای مدیران وکارکنان توسط دکتر سیمبر استاد تمام دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان برگزار گردید. وی افزود: دراین دوره برنسبی بودن مفاهیم علوم انسانی مانند اخلاق تاکید شد وچالش ها و فرصتهای آن برای حاضران معرفی گردید ومکاتب اخلاقی مربوطه ارایه وبرروش های کاربردی تامین اخلاق درسپهر عمومی وبه ویژه عرصه سازمانی تاکید شد.

print