بروزرسانی : 1399/04/19
جستجو
Menu

راه اندازی وب سرویس برای نرم افزار های مراکز پاراکلینیک

راه اندازی وب سرویس برای نرم افزار های مراکز پاراکلینیک

58بازدید
خرداد 21, 1399

قابل توجه همکاران محترم مراکز پاراکلینیک و شرکتهای نرم افزار مراکز تشخیصی درمانی 

به منظور راه اندازی وب سرویس در جهت اتصال نرم افزار مستقر در آن مرکز به سامانه نسخه پیچی الکترونیک خواهشمند است فرم ذیل را دانلود و دراختیار شرکت پشتیبان نرم افزار مورد استفاده در مرکز ارائه دهنده خدمت  قرارداده و پس از تکمیل به آدرس ایمیل ali.rahbari@ihio.gov.ir  ارسال نمایید. تا بعد از انجام اقدامات اولیه امکان برقراری ارتباط نرم افزارهای آن مراکز با سازمان بیمه سلامت فراهم گردد.

دانلود فرم

قابل توجه همکاران محترم مراکز پاراکلینیک و شرکتهای نرم افزار مراکز تشخیصی درمانی 

به منظور راه اندازی وب سرویس در جهت اتصال نرم افزار مستقر در آن مرکز به سامانه نسخه پیچی الکترونیک خواهشمند است فرم ذیل را دانلود و دراختیار شرکت پشتیبان نرم افزار مورد استفاده در مرکز ارائه دهنده خدمت  قرارداده و پس از تکمیل به آدرس ایمیل ali.rahbari@ihio.gov.ir  ارسال نمایید. تا بعد از انجام اقدامات اولیه امکان برقراری ارتباط نرم افزارهای آن مراکز با سازمان بیمه سلامت فراهم گردد.

دانلود فرم

 

print