بروزرسانی : 1400/08/02 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

تاریخچه

در اسفند ماه سال1351 سازمان تآمين بيمه خدمات درماني تصويب شد. و در تاريخ 1/1/52 در تهران بصورت هيئت مديره و مدير عامل و معاونتهاي مختلف تشكيل و در استانها بصورت مدير منطقه شروع به فعاليت نمود. در هر استان نسبت به تعداد بيمه شدگان تحت پوشش تشكيلات اداري بسيار محدود وجود داشت . كه با اغلب داروخانه ها آزمايشگاهها ، راديولوژي ها و بيمارستانهاي دولتي و خصوصي قرارداد داشت . اغلب ادارات كل و سازمانهاي بيمه گزار بيمه خدمات درماني بودند. صدور دفاتر درماني در شهرستان رشت و لاهيجان انجام مي گرفت.در شهرستان لاهيجان تآمين خدمات درماني بصورت ناحيه و با تعداد حداقل 7 نفر كارمند بود كه بيمه شدگان شهر هاي شرق گيلان را تحت پوشش داشتند و كليه دستورات و خط مشي خود را از مدير منطقه تآمين خدمات درماني استان اخذ مي نمودند پس از پيروزي انقلاب اسلامي در راستاي سياست دولت و حذف سازمانهاي موازي سازمان تآمين خدمات درماني ، سازمان تامين اجتماعي و سازمان بهزيستي كل كشور در وزارت بهداري و بهزيستي وقت و در استانها نيز در سازمان منطقه اي بهداشت و درمان ادغام شد. در ستاد سازمان مذكور ، يك نفر كارشناس بعنوان كارشناس امور نواحي مشغول به كار بود و كاركنان بيمه هاي خدمات درماني ، تأمين اجتماعي و بهزيستي در هريك از نواحي بهداري و بهزيستي كه در شهرستانهاي گيلان وجود داشت زير نظر رئيس ناحيه فعاليت داشتند. در اول مهر ماه سال 1374 تأسيس سازمان بيمه خدمات درماني طبق قانون به تآئيد دولت رسيد و در آبانماه همان سال سازمان بيمه خدمات درماني در پايتخت و بدنبال آن در ادارات كل در استانها تأسيس شد. در هفتم آذر ماه سال 1375 ساختمان اداره كل بيمه خدمات درماني با حضور آقاي دكتر خالق نژاد طبري مدير عامل وقت سازمان افتتاح گرديد و شروع بكار نمود ابتدا تشكيلات اداري اين اداره كل شامل هفت اداره ستادي و ده (10) اداره شهرستاني و روابط عمومي بوده كه زير نظر مدير كل فعاليت مي كردند. هم اكنون اين اداره كل داراي 7 اداره ستادي و 16 اداره شهرستاني مي باشد. در حال حاضر اداره كل بيمه خدمات درماني گيلان تعداد 1396435 نفر از جعيت استان را تحت پوشش دارد. و با 73% پزشكان عمومي 82% پزشكان متخصص ، 55% فوق تخصص ، 54% دندانپزشك ، 100% داروخانه ها ، 100%آزمايشگاهها و راديولوژيها و 90% فيزيوتراپي قرارداد همكاري منعقد نموده است.