بروزرسانی : 1400/08/02 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

دانلود راهنمای احیا در بیماران مبتلا یا مشکوک به COVID-19

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

خدمات تشخیصی، درمانی و داروهای بیماران مبتلا به COVID‏‏-19  

دانلود نسخه هشتم راهنمای تشخیص و درمان کووید‏- 19

خدمات دارویی این بیماران به شرح ذیل تحت پوشش می باشد:

درمان سرپائی

 داروهای هیدروکسی کلروکین سولفات 200 میلی گرم یا کلروکین فسفات 250میلی گرم (معادل 150میلی گرم مقدار پایه) روز اول هر 12 ساعت 2 قرص و در ادامه هر 12 ساعت یک قرص به مدت حداقل 5 روز

 درمان با این داروها بر اساس شرایط بالینی بیمار ممکن است حداکثر تا 10 روز ادامه یابد.

درمان بستری

با استناد به شواهد موجود، تا زمان انتشار این ویرایش از پروتکل کشوری، اثر بخشی داروهای رمدسیویر ، فاویپیراویر ، لوپیناویر ‏/ریتوناویر ، آتازاناویر در کاهش مرگ و میر بیماران بستری ثابت نشده است. با در نظر گرفتن محدودیت مطالعات، هزینه های بالا، محدودیت دسترسی، عوارض و نیاز به پایش حین درمان، توصیه ای جهت تجویز این داروها در بیماران بستری وجود ندارد.

 

در حال حاضر داروهای زیر با امکان اثر بخشی نسبی وجود دارند که با توجه به پیشنهاد کمیته علمی کشوری، برای بیماران بستری مبتلا به کووید‏‏‏-19، ممکن است در نظر گرفته شود:

نام دارو

دوز

مقدار مصرف

اینترفرون بتا 1 –B

250 میکروگرم

یک روز در میان به تعداد 5 تا 7 دوز

اینترفرون بتا 1‏‏- A

44 میکروگرم

یک روز در میان به تعداد 5 تا 7 دوز

 

 

شایان ذکر است در صورت ارسال نسخ داروهای جدول فوق جهت دریافت از داروخانه های سرپائی، ممهور شدن نسخه به مهر بیمارستان الزامی است.

پرداخت هزینه داروهای ضد انعقاد در بیماران مبتلا به کووید ‏-19 و سایر داروهای تحت پوشش، صرفا براساس شرایط مندرج در فلوچارت پیوست خواهد بود.

تاکید می گردد؛ استفاده از سایر داروها و یا روش های درمانی، تا زمان نهائی شدن نتایج مطالعات بین المللی در مورد هزینه اثر بخشی این اقدامات، تنها در قالب پروژه تحقیقاتی، بصورت کارآزمائی های بالینی ثبت شده کشوری، صورت می پذیرد.

هرگونه رژیم های درمانی دیگر، تنها در قالب مطالعات کارآزمائی بالینی ثبت شده و پس از تصویب در کمیته علمی کشوری کرونا، اخذ مجوز از کمیته اخلاق دانشگاه و پس از تأمین منابع مورد نیاز می تواند در مراکز درمانی اجرا شود.

 

اندیکاسیون بستری

توجه به نکات زیر به منظور تصمیم گیری برای بستری بیماران در بیمارستان ضروری است:

 1. سطح اشباع اکسیژن کمتر از 90% (***SpO2<90%) و نیاز به حمایت تنفسی (شامل اکسیژن درمانی)
 2. کاهش سطح هشیاری،
 3. افت فشار خون (فشار سیستولیک کمتر از 90mmHg
 4. تداوم دهیدراتاسیون و عدم تحمل خوراکی پس از درمان های حمایتی سرپایی

پزشک معالج  براساس بیماری های زمینه ای، شرایط بالینی و یافته های پاراکلینیک بیمار می تواند نسبت به بستری بیمار اقدام نماید.(ریسک اسکورینگ)

*** قضاوت بالینی پزشک در مورد سطح اشباع اکسیژن کمتر از 90% برای بستری بیمار، بر اساس شرایط بالینی بیمار و بیماری های زمینه ای وی صورت می گیرد.

خاطر نشان می شود که در صورتی که بیمار ارجاعی اندیکاسیون بستری نداشته ولی واجد شرایط درمان سرپایی باشد، طبق دستورالعمل دریافت داروی سرپایی در قالب فرم درخواست دارویی سرپایی خواهد بود (بیمارستان های منتخب ،مجوز تجویز داروی سرپایی دارند).

نحوه پذیرش و روند بستری بیمار در بیمارستان(Patient Flow)

بیمارانی که توسط مراکز سرپایی به بیمارستان های منتخب ارجاع شده اند و یا مستقیم به اورژانس بیمارستان مراجعه کرده اند مشکوک به کووید بوده و اندیکاسیون بستری را دارند، تا زمان تعیین تکلیف نهایی و انجام ارزیابی های پاراکلینیک و تصویر برداری  تحت نظر خواهند بود و خدمات حمایتی لازم را دریافت می کنند. 

درصورت تایید تشخیص (تشخیص قطعی با پاسخ مثبت تست مولکولی) یا تائید بالینی (یافته های مطرح کننده کووید‏-19 در سی تی اسکن) و زمانی که به  تشخیص پزشک معالج شک قوی به کووید‏-19 وجود دارد، به بخش کووید‏-19 منتقل می شوند. در این بخش لازم است به بیماریهای زمینه ای بیمار نیز توجه کافی مبذول شده و در صورت نیاز، مشاوره های تخصصی برای بیماریهای زمینه ای داده شود .

معیارهای ترخیص 

برای ترخیص بیماران بستری در بیمارستان، باید معیارهای زیر وجود داشته باشد:

 • حداقل به مدت 48‏-24 ساعت تب بدون استفاده از تب بر قطع شده باشد و
 • علائم تنفسی نظیر سرفه، در حال بهبودی باشد (قطع سرفه پایدار) و تنگی نفس نداشته باشد و  

93%SpO2 بدون ونتیلاتور در هوای اتاق بوده و یا در صورت پایین بودن آن, ضمن داشتن سایرکرایتریای ترخیص، باید طی دو تا سه روز متوالی سطح اشباع اکسیژن در حد قابل قبولی تثبیت شده (90%SpO2 ) و افت پیدا نکند (در افراد با بیماری تنفسی زمینه ای می توان بر اساس قضاوت بالینی پزشک 88% SpO2> را برای تثبیت می تواند در نظر گرفته شود) و

 • سایر علائم حیاتی بیمار به تشخیص پزشک معالج پایدار شده باشد

معیارهای زیر در صورت دسترسی به تصمیم گیری بهتر برای ترخیص می تواند کمک کند:

 • CBC قبل از ترخیص رو به طبیعی شدن باشد ,CRP حداقل 50% و ESR حداقل 20%  نسبت به قبل افت کرده باشد
 • در مواردی که به دلیل شدت علائم در خواست CXR‏/CT scan شده است، کاهش یافته های قبلی در تصویربرداری دیده شده و ضایعه جدیدی ایجاد نشده باشد
 • بیمار نیاز به درمان داخل وریدی نداشته و تحمل خوراکی داشته باشد

در حال حاضر انجام RT‏-PCR جزو معیارهای پیش نیاز ترخیص نمی باشد ولی در موارد زیر و متناسب با امکانات و شرایط بیمار و محل نگهداری پس از ترخیص، ممکن است توصیه شود:

 • بیماران با نقص ایمنی زمینه ای
 • بیمارانی که قرار است به واحد های مراکز مراقبت درازمدت منتقل شوند.

راهنمای پذیرش بیماران در بخش مراقبت ویژه  19COVID

پذیرش بیماران با تشخیص قطعی 19COVID با PCR مثبت یا CT Scan با الگوی GGO مشخصه  19COVID تحت شرایط زیر با تشخیص فوق تخصص مراقبت‌های ویژه یا متخصص بیهوشی در بخش مراقبت‌های ویژه خاص 19COVID انجام خواهد شد.

 1. دیسترس تنفسی با تعداد تنفس بیش از 30 نفس در دقیقه  P‏/F Ratioکمتر از  200 یا paO2 کمتر از 60 میلی متر جیوه یا SPO2 کمتر از 90 درصد یا FiO2 بیشتر از 50 درصد.
 2. اختلال همودینامیک همراه MAP کمتر از 60 میلی متر جیوه که به تجویز مایع وریدی به میزان 500 میلی متر پاسخ ندهد و نیاز به حمایت وازوپرسو و اینوتروپ داشته باشد.
 3. اختلال نورولوژیک با کاهش سطح هوشیاری که نیاز به حمایت راه هوایی داشته باشد
 4. اختلالات ارگانی متعدد که نیاز به حمایت ارگانی داشته باشد

راهنمای ترخیص بیماران از بخش مراقبت ویژه  19COVID

ترخیص بیماران 19COVID  فقط به بخش  19COVID و با نظر فوق تخصص مراقبت‌های ویژه یا متخصص بیهوشی با شرایط زیر انجام خواهد شد.

 1. بهبود دیسترس تنفسی و اکسیژناسیون paO2 بالاتر از 60 میلی متر جیوه و PACO2 کمتر از 50 میلی متر جیوه بدون نیاز به حمایت تنفسی
 2. بهبود آریتمی جدید و عدم نیاز به حمایت فلبی و عروقی با MAP بالاتر از 60 میلی متر جیوه بدون نیاز به حمایت به اینوتروپ و وازوپرسور مانیتورینگ دقیق ECG و همودینامیک
 3. بهبود اختلال ارگانی و عفونت سیستمیک و عدم وجود اختلال اسید باز و متابولیک

نکات قابل توجه در انجام، محاسبه و پرداخت آزمایشات کووید‏- 19 :

 1. برای افراد با علائم خفیف (مراحل ابتدایی عفونت) در موارد غیر بستری ضرورتی برای انجام ازمایشات CRP وCBC وجود ندارد و توصیه نمی­شود.
 2. پیرو بخشنامه شماره 122897‏/99 مورخ 15‏/06‏/99 تاکید می­گردد آزمایشات سرولوژی (IgM,IgG)  با کد ملی 803720 جزء خدمات ستاره دار و فاقد پوشش بیمه می­باشد
 3. آزمایش NT‏-BNP با کدملی 803660 جزء خدمات ستاره دار و فاقد پوشش بیمه می­باشد.