بروزرسانی : 1400/08/02 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

همکار محترم طرف قرارداد

احتراماً ، بدینوسیله به اطلاع می رساند بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت که دارای دفترچه بیمه با عنوان

(( بیمه سلامت همگانی ایرانیان  2 )) مندرج در صفحه اول دفترچه می باشند می توانند از خدمات بخش خصوصی با رعایت سایر ضوابط بهره مند گردند .

 

دانلود برگ درخواست هزینه و صورتحساب پزشکان و دندانپزشکان(مطب/درمانگاه) به کد مدرک 09 FM 001 04

 

دانلود برگ درخواست هزینه و صورتحساب داروخانه /پاراکلینیک  به کد مدرک 09 FM 113 05

گروه
به استحضار می رساند به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و کاهش ترددهای غیر ضروری جهت تمدید شش ماهه دفاتر آن عده از بیمه شدگان روستایی که اعتبار آن قبل و در طول اسفند ماه سالجاری به اتمام می رسد نیازی به تکمیل فرم تمدید و اخذ تأییدیه سکونت در روستا ن...
[MYDNNCREATEDATEPERSIANDAYNAME] 26 [MYDNNCREATEDATEPERSIANMONTHNAME] [MYDNNCREATEDATEPERSIANYEAR]

همکار محترم دکتر .....

موضوع: دستورالعمل دریافت خدمات در صندوق سایر اقشار نظام ارجاع 1

 

سلام علیکم                                                  

          احتراماً ، با عنایت به شروع فرآیند چاپ دفترچه بیمه شدگان سایر اقشار – نظام ارجاع 1 ؛ به پیوست ویرایش دوم دستورالعمل دریافت خدمات در صندوق فوق الذکر ارسال می گردد .

شایان ذکر است با عنایت به عدم مراجعه بیمه شدگان جهت دریافت دفترچه بیمه سلامت ، تا پایان خرداد ماه امکان استفاده از دفاتر کمیته  امداد برای آن دسته از بیمه شدگانی که دفترچه بیمه سلامت دریافت نکرده اند فراهم می باشد .

 دانلود دستورالعمل صندوق سایر اقشار نظام ارجاع 1