بروزرسانی : 1400/08/02 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

اطلاعیه مهم

 

دانلود شیوه نامه رسیدگی به اسناد پرتو پزشکی سال 1399

دانلود شیوه نامه رسیدگی  به اسناد آزمایشگاه و ژنتیک سال 1399

دانلود شیوه نامه پذیرش و رسیدگی به اسناد فیزیوتراپی سال 1399

دانلود فرم گزارش ارزیابی فیزیوتراپی سال 1399

دانلود فرم گزارش تائید فیزیوتراپی سرپایی سال 1399

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با عنایت به مسدود شدن مسیر دریافت فایل ارسالی ( xml ) موسسات پرتوپزشکی از اسناد ماه خرداد 1400 مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا کلیه نسخ از طریق انجام نسخه پیچی در سامانه ERX و به صورت الکترونیک ارسال گردد.لازم به ذکر است پرداخت هزینه نیز صرفاًاز طریق سامانه الکترونیک صورتخواهد پذیرفت.


 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

با سلام و احترام
پیرو اطلاع رسانی های قبلی مجددا یادآوری می گردد:
مهلت ارسال اسناد هر ماه تا پانزدهم ماه بعد بوده و سازمان تعهدی در قبال پرداخت هزینه اسناد تأخیری نخواهد داشت

 

قابل توجه همکاران محترم تصویربرداری استان:

 

به اطلاع می رسانددر فاز دوم از ابتدای تیرماه سال جاری تائید و اخذ کد رهگیری برای تمامیخدمات پرتوپزشکی شامل سرفصل­های سی­تی­اسکن، پزشکی هسته­ای، سونوگرافی، دانسیتومتری، خدمات اینترونشنال، آنژیوگرافی و رادیوتراپی که قوانین حاکم بر آنها در سامانه تایید خدمات تعریف شده­اند برای کلیه موسسات طرف قرارداد با اولویت موسسات خصوصی و بخش سرپائی الزامی
می باشد . 

 

دریافت فایل تعرفه آزمایشگاه-98

 

 

دریافت فایل تعرفه تصویر برداری -98

 

 

 

استانداردهای خدمات پزشکی هسته ای
استانداردهای خرید راهبردی بیمه ای 15 خدمت پزشکی هسته¬ای شامل اسکن تمام بدن با ید رادیواکتیو (کد 704610)،
درمان پرکاری تیروئید از 10 تا 30 میلی کوری(کدهای 704615 تا 704635)، درمان کانسر تیروئید
از 30 میلی کوری به بالا (کدهای 704640 تا 704660)، اسکن قلب با تالیوم یا رادیوداروهای مشابه
در یک مرحله (کد 704665)، اسکن قلب با دو مرحله (کد 704670)، اسکن پرفیوژن توام با فونکسیون
قلب (کد 704675) و درمان متاستازهای منتشر استخوان با تزریق وریدی رادیوداروهای مختلف (کد 705045) جهت اطلاع.
دانلود استاندارد درمان پرکاری تیروئید
دانلود استاندارد خدمت متاستازهای منتشر استخوان با تزریق وریدی
دانلود استاندارد خدمت اسکن پرفیوژن توام با انکسیون قلب 
دانلود استاندارد خدمت اسکن قلب با دومرحله 
دانلود استاندارد خدمت اسکن قلب با تالیوم یا رادیو داروهای مشابه
دانلود استاندارد خدمت اسکن تمام بدن با ید رادیواکتیو
دانلود استاندارد خدمت درمان کانسر تیروئید
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
فايلها
  Hyperthyrodism-FINALIZED.pdf 974.84 KB  
  Radiopharmaceutical therapy Code 705045.pdf 1.08 MB  
  SOP Gated MPI - code 704675.pdf 1.47 MB  
  SOP MPI- code 704670 .pdf 1.48 MB  
  SOP single-phase MPI - code 704665.pdf 1.54 MB  
  SOP Whole body iodine scan 704610.pdf 855.275 KB  
  Thyroid cancer-Finalized.pdf 968.545 KB  
قابل توجه مراکز تصویر برداری و بیمارستانهای طرف قرارداد
به اطلاع میرساند وب سرویس سامانه تائید نسخ خدمات پرتو پزشکی از تاریخ 97/9/30 آماده ارائه خدمت از طریق آدرس های زیر قابل دسترس و آماده بکارگیری در سامانه HIS و موسسات درمانی خواهد بود در ضمن قبل از استفاده از وب سرویس اصلی و عملیاتی کنترل و تست های لازم ابتدا در وب سرویس سامانه تست انجام شود و پس از تائید در وب سرویس اصلی اعمال گردد.

وب سرویس سامانه تست                      http://tdtst.ihio.gov.ir/ws/serviceapprove.asmx


وب سرویس سامانه اصلی و عملیاتی         http://td.ihio.gov.ir/ws/serviceapprove.asmx   


فایل راهنمای وب سرویس خدمات 

                         *******************************************************
شاخص های اسنادی و رتبه بندی پزشکان و موسسات طرف قرارداد
دانلود ضوابط و شاخص ها 
----------------------------------------------------------------------------
کد رهگیری خدمات MRI  
با عنایت به شروع به کار سامانه تائید خدمات MRI از ابتدای تیرماه سال جاری در کلیه موسسات طرف قرارداد کشور 
به استحضار می رساند که از ابتدای مهرماه سال جاری اخذ کد رهگیری (همراه با درج کد رهگیری در ظهر نسخه یا
 الصاق پرینت حاوی کد رهگیری به نسخه) برای کلیه موسسات طرف قرارداد و برای کلیه بیماران(سرپایی و بستری)
الزامی بوده و در صورت فقدان کد رهگیری ، نسخ مربوط به بیماران سرپایی مشمول تعدیلات می گردد. 

لازم به ذکر است که کلیه موسسات طرف قرارداد برای مابقی خدمات پرتوپزشکی با اولویت سی تی اسکن و پزشکی هسته ای نیز 
ملزم به ثبت اطلاعات بیمار در سامانه تائید نسخ و اخذ کد رهگیری از ابتدای مهرماه سال جاری   می باشند.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه  مراکز ارائه دهنده خدمات  MRI , CT-Scan
درخواست ام آر آی و سی تی اسکن تجویزی توسط متخصصین طب اورژانس و ورزشی در 
قالب اسناد سرپائی قابل پرداخت نیست  و درخواست سی تی اسکن  یک عضو بدون تزریق 
توسط پزشکان عمومی با مهر اورژانس بیمارستان نیز درقالب اسناد سرپائی قابل پرداخت 
نمی باشد .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قابل توجه همکاران محترم تصویربرداری
دانلود راهنمای ضوابط سونوگرافی 
----------------------------------------------------------------------------

ضوابط تائید مکانیزه MRI
قابل توجه مراکز محترم تصویربرداری  : ضوابط تائید مکانیزه MRI جهت دانلود  از طریق لینک زیر قابل دسترس می باشد.

دانلود ضوابط تائید MRI


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
رادیوتراپی
رادیوتراپی 
به اطلاع می رساند تعداد شانهای درمانی ذکر شده در دستورالعمل رسیدگی به اسناد رادیوتراپی،
شامل کلیه روشهای رادیوتراپی conformalو غیر conformalدر تعهد سازمان میباشد 
و تکنیکهای پیچیده همانند IMRTکه در آنها تعداد شانها ممکن است تا 011%افزایش یابد، 
ستارهداربوده و در تعهد پرداخت سازمانهای بیمهگر پایه نمیباشند. میانگینتعداد فیلدهای درمانی 
در هر ناحیه آناتومیک درخواستی از سوی مراکز رادیوتراپی طرف قرارداد نباید از حداکثر
تعداد فیلدهای درمانی مندرج در جدول تعداد شانها بیشتر باشد. این بدان مفهوم است که تعداد شانهای
درخواستی مربوط به یک ناحیه آناتومیک در بیماران مختلف توسط یک مرکز رادیوتراپی، ممکن 
است کمتر یا بیشتر از اعداد ذکر شده باشند ولی میانگینتعداد شانها نباید از این اعداد موجود در 
جدول بیشتر باشد. علی ایحال چنانچه تعداد شانها در بیشتر پروندههای مربوط بهیک ناحیه آناتومیک
 از سقف مورد نظر تجاوز نماید، کلیه شانهای اضافه درخواستی توسط مرکز مشمول تعدیلات خواهند شد
********************************************************
 موسس / مسئول فنی محترم مرکز دانسیتومتری 

پیرو ارسال مصوبه شماره 4 شورای هماهنگی سازمانهای بیمه گر که به پیوست می باشد ، بدینوسیله یادآوری می گردد
محاسبه و پرداخت هزینه دانسیتومتری منوط به تجویز توسط متخصصین مجاز و پزشکان فوق تخصص مرتبط و منطبق با 
اندیکاسیونهای مندرج در مفاد دستورالعمل ویا تائید توسط پزشک معتمداداره کل می باشد.ازآنجا که عدم توجه کافی به 
ضابطه ابلاغی منجر به اعمال تعدیلات دراسناد ماه آذر و دی سال جاری مراکز گردیده لذا مقتضی است به منظور
جلوگیری از تعدیلات در اسناد ارسالی ماههای آتی مفاد دستورالعمل بیش از پیش مدنظر قرار گیرد.

پیوست فایل

**********************************************************************
ضوابط خرید راهبردی خدمت دانسیتومتری

موسس محترم تصویر برداری پزشکی

 ضوابط خرید راهبردی خدمت دانسیتومتری

 پیرو مصوبه شماره 4 شورای هماهنگی سازمانهای بیمه گر ضوابط خرید راهبردی خدمت دانسیتومتری 
از تاریخ 1‏‏/9‏‏/96  جهت اطلاع واجرا از طریق لینک زیر قابل دانلود می باشد . 
ضوابط خرید راهبردی خدمت دانسیتومتری
***********************************************************************

ضوابط خرید راهبردی خدمات پرتو پزشکی

موسس محترم پرتو پزشکی
 پیرو مصوبه شماره 5 شورای هماهنگی سازمانهای بیمه گر  ضوابط خرید راهبردی 
خدمات پرتوپزشکی از تاریخ 1‏‏/9‏‏/96 جهت اطلاع واجرا  از طریق لینک زیر قابل دانلود می باشد. 
ضوابط خرید خدمات پرتو پزشکی

********************************************************************************************

بخشنامه جدید دانسیتو متری پرتوپزشکی96/7/1

تعرفه پرتوپزشکی 96 براساس  ویرایش سوم ارزش نسبی

تعرفه آزمایشگاه 96 براساس ویرایش سوم ارزش نسبی


 ضوابط رسیدگی به اسناد دانسیتومتری قابل اجرا از 96/7/1 


 ضوابط رسیدگی به اسناد دانسیتومتری قابل اجرا از 96/7/1 برای موسسات پرتو پزشکی استان گیلان
*****************************************************************
بخشنامه ارائه خدمات سرپایی و بستری بیمه شدگان بیمه همگانی
 بخشنامه مهم بیمه شدگان تحت پوشش بیمه همگانی 

از تاریخ 96/8/1ارائه خدمات سرپائی و بستری (بجز دارو البته در صورت تجویز توسط پزشکان مراکز
دولتی دانشگاهی) به بیمه شدگان تحت پوشش صندوق بیمه همگانی فقط در مراکز دولتی
دانشگاهی در تعهد خواهد بود.
*****************************************************************
آخرین ضوابط موسسات
 موسسات محترم طرف  قرارداد با اداره کل بیمه سلامت :
جهت اطلاع از آخرین ضوابط در خصوص انجام سونوگرافی و ct-scan می توانند از طریق لینک زیر اقدام به دانلود نمایند.
فايلها
  آخرين ضوابط انجام راديولوژي.docx 13.24 KB  

موسس محترم آزمایشگاه ...
موضوع: ضوابط خرید راهبردی خدمت آزمایشگاه

سلام علیکم 
          احتراماً، پیرو مصوبه شماره 4 شورای هماهنگی سازمانهای بیمه گر به پیوست ضوابط خرید راهبردی 
           خدمت آزمایشگاه جهت اطلاع واجرا از تاریخ 1‏/7‏/96 از طریق لینکهای زیر قابل دانلود می باشد.
پیوست 1          پیوست 2          پیوست3

فايلها
  پيوست 1-4.tif 819.645 KB  
  پيوست 5-4.tif 424.42 KB  
  پيوست 6-4.tif 388.902 KB  

تعرفه آزمایشگاه ها و خدمات پرتو پزشکی سال 1396
قابل دانلود از لینکهای زیر 

تعرفه آزمایشگاههای سال 1396
تعرفه خدمات تصویربرداری سال 1396

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
یپوست 1- 4 خدمت آزمایشگاه (ضوابط رسیدگی به اسنادآزمایشات ژنتیک)
اطلاعیه آزمایشگاه:

موضوع :انجام کاریوتایپ برای زوجین در سقط مکرر براساس دستور العمل جدید ژنتیک (پیوست) انجام کاریوتایپ برای زوجین
(خانم و آقا) قابل پرداخت می باشد.
دانلود فایل : پیوست 1-4 خدمت آزمایشگاه
قابل توجه آزمایشگاههای انجام دهنده خدمت  کمی و کیفی pcr
 PCR دستورالعمل نحوه پرداخت خدمات کمی و کیفی 

1 و 2 ‏- بررسی کروموزوم فیلادلفیا

الف ‏- کدهای قابل پرداخت جهت بررسی کروموزوم فیلادلفیا به روش مولکولی کیفی:

کد ملی 800005 (پذیرش)

کد ملی 805005 (استخراج RNA)

کد ملی 805075 (RT‏-PCR کیفی)

تبصره : بستگی به محل جابجایی کروموزومی سه گونه محصول مختلف ترکیبی از ژن BCR‏-ABL ایجاد می شود که دو نوع آن P210 و P190 شایعتر هستند و در صورت بررسی آنها، RT‏-PCR کیفی با کدملی 805075  برای هر کدام به صورت جداگانه قابل پرداخت است (استخراج یک بار محاسبه می‌شود).

ب‏- کدهای قابل پرداخت جهت بررسی کروموزوم فیلادلفیا به روش مولکولی کمی:

کد ملی 800005 (پذیرش)

کد ملی 805005 (استخراج RNA)

کد ملی 805086 (RT‏-PCR کمی برای ژنتیک پزشکی)

تبصره : BCR‏-ABL‏/T(9;22)P210 و BCR‏-ABL‏/T(9;22)P190 هر کدام جداگانه قابل پرداخت می‌باشد (استخراج یکبار محاسبه می‌شود).

3 ‏-کدهای قابل پرداخت هپاتیت C (HCV) به روش کمی

کد ملی 800005 (پذیرش)

کد ملی 805005 (استخراج RNA)

کد ملی 805082 ( RT‏/PCR کمی هپاتیت c)

4‏- بررسی جهش JAK2

الف ‏- مدارک مورد نیاز جهت تایید آزمایش:

جواب آزمایش کامل خون (CBC diff)

گزارش بررسی مغز استخوان

گزارش فلوسیتومتری

تبصره: این آزمایش با درخواست فوق تخصص خون و آنکولوژی و فقط یک بار قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد.

ب ‏- کدهای قابل پرداخت جهت بررسی جهش JAK2 :

کد ملی 800005 (پذیرش)

کد ملی 805000 (استخراج DNA)

کد ملی 805057 (انجام PCR برای ژنتیک پزشکی)

5‏- مایکو باکتریوم توبرکلوزیس(MTB) به روشPCR  کمی در تعهد سازمانهای بیمه گر نمی باشد.

6‏- شرایط پرداخت بیمه ایRCR  کمی(CMV Infection) :

بیماران پیوندی مبتلا به  (CMV Infection): در بیماران پیوندی (Solid Organ Transplant Recipient)، در صورت مثبت بودن تشخیص عفونت به CMV ، آزمایش جهت کنترل پاسخ به درمان در سال اول بعد از پیوند، حداکثر تا 5 نوبت قابل پرداخت خواهد بود.

کدهای قابل پرداخت سیتومگالوویروس (CMV) به روش PCR  کمی :

کد ملی 800005 (پذیرش و نمونه‌گیری)

کد ملی 805000 ( استخراج   DNA )

کد ملی 805083 (PCR کمیCMV)

7 ‏-HSV   به روش PCR کمی در تعهد سازمانهای بیمه گر نمی باشد.

8 – ( HPV Genotyping 16  ) در تعهد سازمانهای بیمه گر نمی باشد.

9‏- ( HPV Genotyping 18  )  در تعهد سازمانهای بیمه گر نمی باشد.

10‏- (Toxoplasma‏- gondii)به روش PCR کمی در تعهد سازمانهای بیمه گر نمی باشد.

11‏- (H – Pylori) به روش PCR کمی در تعهد سازمانهای بیمه گر نمی باشد.

12‏-(IL28 Genotyping  ) در تعهد سازمانهای بیمه گر نمی باشد.

توضیح 1 : مدارک لازم جهت تایید (نسخ  PCR  کمی) :

1‏- گواهی پزشک معالج  توسط متخصصین مجاز

2‏- نتایج انجام آزمایش ( PCR کیفی)

توضیح 2 : پرداخت همزمان PCR کمی و کیفی در یک نسخه برای تشخیص یک عامل عفونی قابل محاسبه نمی باشد. در صورتیکه بیمار از قبل دارای سابقه بیماری باشد، فقط هزینه PCR کمی قابل پرداخت خواهد بود و در صورت نداشتن سابقه بیماری، فقط هزینهPCR  کیفی پرداخت می گردد.


دانلود دستورالعمل نحوه پرداخت خدمات کمی و کیفی در بیماران عفونی PCR

 

 

1- شرایط تجویزکننده آزمایشات PCR

الف-در صورتیکه بیمار مبتلا به یکی از ویروسهایHCV, HBV  و CMVباشد ، تجویز نسخه توسط یکی از  متخصصین داخلی، عفونی، اطفال، فلوشیب های زنان و زایمان، اورولوژی و فوق تخصص های مربوطه انجام می شود .

ب- در صورت ابتلا بیمار به یکی از انواع بدخیمی ها و یا در بیماران دچار ضعف سیستم ایمنی، تجویز نسخه توسط  هماتوانکولوژیست ها، انکولوژیست ها و رادیوتراپیست ها صورت می گیرد .

2- گروه بندی  آزمایشات PCR  کیفی (Qualitative ) :

این روش وجود یا عدم وجود ویروس یا عامل بیماریزا را مشخص می‌نماید.

با توجه به نوع استخراج اسید نوکلئیک به دو گروه  DNA دار و RNA دار تقسیم می‌شوند:

الف- آزمایشات PCR کیفی گروه DNA دار :

جهت بیماریهایی از قبیل HBV ،HPV ،HSV ،CMV و ... همچنین عوامل عفونی مانند TB، H.Pylori و قارچها انجام می‌شود.

کدهای قابل پرداخت برای هپاتیت B (HBV) به روش PCR  کیفی :

کد ملی 800005 : پذیرش

کد ملی 805000 : استخراج DNA

کد ملی 805094 : PCR  کیفی برای HBV

کدهای قابل پرداخت برای سیتومگالوویروس (CMV) به روش PCR  کیفی :

کد ملی 800005 : پذیرش

کد ملی 805000 : استخراج DNA

 کد ملی 805090 : PCR  کیفی برای CMV

کدهای قابل پرداخت برای HSV به روش PCR  کیفی :

کد ملی 800005 : پذیرش

کد ملی 805000 : استخراج DNA

کد ملی 805096 : PCR  کیفی برای HSV

کدهای قابل پرداخت برای مایکو باکتریوم توبرکلوزیس(MTB ) به روش PCR  کیفی :

کد ملی 800005 : پذیرش

کد ملی 805000 استخراج DNA

کد ملی 805092 : PCR  کیفی برای MTB

کدهای قابل پرداخت برای آزمایش PCR  کیفی برای سایر عوامل بیماری‌زا :

کد ملی 800005 : پذیرش

کد ملی 805000 : استخراج DNA

کد ملی 805097 : PCR  کیفی برای سایر عوامل بیماری زا

ب- آزمایشات PCR کیفی گروه RNA دار

جهت  تشخیص بیماریهایی از قبیل HCV ،HIV ،HTLV ،HZV انجام می شود .

کدهای قابل پرداخت برای هپاتیت C (HCV) به روش PCR  کیفی :

کد ملی800005 : پذیرش و نمونه‌گیری

کد ملی 805005 : استخراج  RNA

کد ملی 805102 :  PCR/ RT کیفیHCV

کدهای قابل پرداخت برای HIV به روش کیفی :

کد ملی800005 : پذیرش و نمونه‌گیری

کد ملی 805005 : استخراج  RNA

کد ملی 805100 : PCR/ RT کیفی جهتHIV

کدهای قابل پرداخت برای  سایر عوامل بیماری‌زا RNA دار به روش PCR  کیفی :

کد ملی800005 : پذیرش و نمونه‌گیری

کد ملی 805005 : استخراج  RNA

کد ملی 805104 :  PCR/ RT کیفی جهت سایر عوامل بیماری زا

نکته 1:  در صورتیکه آزمایشات سرولوژی بیمار مثبت باشند آزمایشاتPCR  کیفی برای بیماریهای عفونی قابل تائید می باشد .

نکته 2: در صورت درخواست همزمان روشهای سرولوژی وPCR  کیفی ، فقط روش سرولوژی قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد .

3-آزمایشات PCR  کمی (Quantitative ) :

این روش ضمن تعیین وجود ویروس، تعداد و میزان آن را نیز معین می‌کند.

نسخ PCR کمی صرفاً با تایید اولیه در ادارات اسناد پزشکی و تنها در آزمایشگاههایی که مجهز به دستگاه مربوطه می‌باشند، قابل پذیرش است.

بیماریها و شرایط پرداخت بیمه ای  PCR کمی

الف- بیماران مبتلا به  HBV Infection: در سال اول حداکثر 3 نوبت قابل تایید است . درمان تا سه سال می تواند به طول بینجامد و هر سال یک نوبت قابل پرداخت است .

تبصره : در صورت درخواست بیش از 3 نوبت در سال اول، پرداخت منوط به اخذ تاییدیه از کمیته های علمی تخصصی اداره کل 
می باشد .

ب-  بیماران مبتلا به  HCV Infection : در سال اول حداکثر 4 نوبت قابل تایید است. درمان تا سه سال می تواند به طول بینجامد و هر سال یک نوبت قابل پرداخت است .

تبصره : در صورت درخواست بیش از 4 نوبت در سال اول، پرداخت منوط به اخذ تاییدیه از کمیته های علمی تخصصی اداره کل 
می باشد .

ج-  بیماران پیوندی مبتلا به  CMV Infection: در بیماران پیوندی(Solid Organ Transplant Recipient) ، در صورت مثبت بودن تشخیص عفونت به CMV ، آزمایش جهت کنترل پاسخ به درمان در سال اول بعد از پیوند، حداکثر تا 5 نوبت قابل پرداخت خواهد بود.

د- انواع بدخیمی ها و بیماران دچار ضعف سیستم ایمنی: حداکثر 2 بار در سال قابل پرداخت می باشد.

مدارک لازم جهت تایید نسخ PCR کمی

الف) گواهی پزشک معالج  توسط متخصصین مجاز .

ب) نتایج انجام آزمایش PCR کیفی در مورد بیماران HCV، HBV و مدارک پزشکی مرتبط با بیماریهای دیگر ذکر شده .

اندیکاسیون های مورد قبول سازمان جهت تایید نسخ آزمایشات PCR کمی در هپاتیت B و C:

الف- تشخیص عفونت فعال در بیماران مبتلا به هپاتیت B و C . بدیهی است که آزمایش PCR کمی در این بیماران تنها در صورتیکه آزمایشات PCR کیفی مثبت باشند قابل تائید می باشد .

ب- ارزیابی امکان انتقال ویروس از مادر Anti HCV مثبت به نوزاد متولد شده.

ج- ارزیابی Viral Load: برای ارزیابی پاسخ به درمان های انجام یافته و در صورت لزوم تغییر پروتکل درمان.

تبصره: بیماران مبتلا به HIV Infection توسط مراکز بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت مداوا و کنترل بوده، لذا هزینه PCR کمی این بیماران قابل پرداخت توسط سازمان‌های بیمه‌گر نمی‌باشد.

کدهای ملی قابل پرداخت جهت آزمایشات PCR  کمی :

کدهای قابل پرداخت برای هپاتیت B (HBV) به روش PCR  کمی :

کد ملی800005 : پذیرش و نمونه‌گیری

کد ملی 805000 : استخراج  DNA

کد ملی 805084 :  PCR کمیHBV

کدهای قابل پرداخت برای هپاتیت C (HCV) به روش PCR  کمی :

کد ملی800005 : پذیرش و نمونه‌گیری

کد ملی 805005 : استخراج  RNA

کد ملی 805082 :  RT/PCR کمی هپاتیتC  (HCV )  

کدهای قابل پرداخت برای سیتومگالوویروس (CMV) به روش PCR  کمی :

کد ملی800005 : پذیرش و نمونه‌گیری

کد ملی 805000 : استخراجDNA

کد ملی 805083 :  PCR کمیCMV

تبصره: پرداخت همزمان PCR کمی و کیفی در یک نسخه برای تشخیص یک عامل عفونی قابل محاسبه نمی باشد. در صورتیکه بیمار از قبل دارای سابقه بیماری باشد، فقط هزینه PCR کمی قابل پرداخت خواهد بود و در صورت نداشتن سابقه بیماری، فقط هزینه PCR  کیفی پرداخت می گردد.

4- بررسی ژن مقاوم به دارو در ویروسهای عفونی

کدهای قابل پرداخت برای بررسی ژن مقاوم به دارو در هپاتیت B

کد ملی 800005 : پذیرش

کد ملی 805000 : استخراج DNA

کد ملی 805010 : شناسایی کروموزوم حامل جهش از طریق PCR/RFLP یا بررسی حذف از طریق PCR یا بررسی تکرارهای ژنومی(مثلا VNTR) کد 805055 تعیین جهش با روش PCR یا کد805070 تعیین توالی یک اگزون

کدهای قابل پرداخت برای آزمایش بررسی ژن مقاوم به دارو در هپاتیت  HCV COR701/ C

کد ملی 800005 : پذیرش

کد ملی 805005 : استخراج RNA

کد ملی 805102 : RT/PCR کیفی برای ویروس هپاتیت C

کدهای قابل پرداخت برای آزمایش ژنوتایپ هپاتیت C به روش PCR کیفی

کد ملی 800005 : پذیرش

کد ملی 805005 : استخراج RNA

کد ملی 805102 : RT/PCR کیفی برای ویروس هپاتیت C

کد ملی 805055 (تعیین جهش با روش PCR) یا کد ملی 805010 (شناسایی کروموزوم حامل جهش)- یک کد قابل پرداخت است.

قابل توجه موسسات پرتوپزشکی :
موضوع: هزینه FNA تحت  گاید سونوگرافی


به استحضار می رساند که هزینه کلیه موارد بیوپسی تحت گاید بصورت گلوبال در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت تعریف شده است 
و در صورت درخواست پزشک معالج مبنی بر انجام FNA از ندولهای متعدد تیروئید ، کد مربوطه فقط یکبار قابل محاسبه 
و پرداخت می باشد .
-----------------------------------------------------------------------------------------------

موضوع اطلاعیه: استحقاق سنجی و ارسال برخط نسخه از طریق وب سرویس
موضوع اطلاعیه: استحقاق سنجی و ارسال برخط نسخه از طریق وب سرویس

موسسین محترم مراکز تصویر برداری و آزمایشگاههای طرف قرارداد:

تغییر فرآیند سنتی ارسال اطلاعات نسخ (ارسال فایل XML)  )، همواره یکی از خواسته‏های  موسسات طرف قرارداد بوده است. 
 این نیاز همچنین یکی از اقدامات اولیه و مقدمات لازم در راستای حذف نسخ کاغذی محسوب می‏شود. در همین راستا به استحضار می­رساند
 که این امکان در سامانه مدیریت شرکای کاری دیده شده است بدین ترتیب موسسات طرف قرارداد قادر خواهند بود با ثبت نسخ در نرم‏افزار
خود و اتصال آن به نرم‏افزار سازمان (از طریق وب سرویس و دور از چشم کاربران)، اطلاعات نسخ را بصورت اتوماتیک و برخط به سامانه
 شرکای کاری در قسمت پیش پذیرش ارسال نمایند و دیگر نیازی به تدارک و ارسال فایل XML نخواهند داشت.

زیرسامانه پسته (PESTE ‏- Partner care Electronic Services Transmission Environment) به عنوان بخشی از سامانه مدیریت 
شرکای کاری، وظیفه تعاملات الکترونیکی با سایر نرم‏افزارها را برعهده خواهد داشت. این تعاملات از طریق مجموعه‏ای از وب سرویس‏ها
به شرح زیر صورت خواهد پذیرفت .

لازم به توضیح است که جهت استفاده از وب سرویس های فوق ضروریست نرم افزار مورد استفاده در داورخانه امکان استفاده از وب سرویس
توسط شرکت پشتیبان گنجانده شود و ضمن تهیه Ip Address Public یا ثابت اینترنتی از شرکت های ارائه دهنده اینترنت یا مخابرات 
فایل اکسل ذیل را تکمیل نموده و از طریق آدرس ایمیل ict.gl@ihio.gov.ir و  برای اداره کل بیمه سلامت
استان گیلان –اداره آمار و خدمات رایانه ای
ارسال نموده تا در اسرع وقت برای آن موسسه نام کاربری و کلمه عبور و ترمینال آی دی توسط سازمان تولید و ارسال گردد.

دانلود مستند راهنمای کاربری و دستورالعمل بهره‏برداری ، اینجا کلیک نمائید

دانلود فایل اکسل اطلاعات کاربران سامانه (پس از تکمیل به آدرس ایمیل فوق ارسال گردد)

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره گویا  1666 داخلی 345 و یا 340   تماس حاصل فرمائید.

الف: وب سرویس استحقاق سنجی (doEnquiry):

مراکز درمانی طرف قرارداد با تغییر در نرم‏افزار خود و پیاده‏سازی و اجرای این وب‌ سرویس‏، قادر خواهند بود به هنگام مراجعه بیمه‏شده
به آن مرکز و قبل از ارائه خدمت به بیمه شده نسبت به استعلام برخط بیمه شده اقدام نماید و از اعتبار دفترچه و احراز هویت بیمه شده 
اطمینان حاصل نمایند. در زمان این فراخوانی، اطلاعات بیمه شده در صورتی ارسال خواهد شد که شریک کاری دارای قرارداد
معتبر با سازمانباشد و به عبارتی، همزمان با استحقاق سنجی بیمه شده، قرارداد شریک کاری نیز استحقاق سنجی خواهد شد.
در حال حاضر صرفا مراکز درمانی طرف قرارداد در سامانه شرکای کاری (داروخانه و آزمایشگاه و پرتو پزشکی) امکان ارسال نسخ 
از طریق وب سرویس فوق الذکر را دارندو برای سایر مراکز درمانی نیز پس از پیکربندی سامانه از طرف ستاد و عقد قرارداد برای آنها
این امکان فراهم خواهد شد. استفاده از اینوب سرویس کمک خواهد نمود که خطاهای (تعدیلات) ناشی از مشکلات شماره بیمه یا
شماره ملی یا فاقد اعتبار بودن بیمه شده در زمان مراجعه به مراکز طرف قرارداد، برطرف شود. همچنین در صورتی که به دلایل نظارتی، 
شریک کاری در لیست سیاه باشد یا قرارداد آن فعال نباشد، 
امکان استعلام برای وی مهیا نیست و در آینده سازمان قادر خواهد بود از ارایه خدمت توسط این موسسات، جلوگیری نماید.

این وب سرویس همچنین در حال حاضر این پتانسیل را دارد که اضافه بر اطلاعات هویتی و بیمه‏ای فرد، اطلاعات خدمات تجویز شده برای 
بیمه شده توسط پزشک را نیز منطبق بر بسته خدمات شریک کاری فراخوانی کننده آن، نمایش دهد. بهره‏برداری از این قابلیت منوط به تجویز
خدمت توسط پزشک بصورت الکترونیکی و اخذ کد سماد خواهد بود (بند پ).

ب: وب سرویس ارسال یا پیش پذیرش نسخه (doRecieptPrescription)

از طریق این وب سرویس، شریک کاری قادر خواهد بود بصورت برخط، اقدام به ارسال و پیش‏پذیرش نسخه خدمت ارائه شده از طریق نرم‏افزار 
خود اقدام نماید و دیگر نیازی نیست اطلاعات نسخ را از طریق فایل‏های XML در سامانه شرکای کاری بارگذاری نماید. برای اطمینان از نسخی
که از این طریق ارسال می‏شود شریک کاری می‏تواند از طریق پنل PSC، نسخ ارسالی را مشاهده نماید. پر واضح است نسخی که از طریق
وب سرویس ارسال می‏شوند، پردازش‏های اولیه (همانند پردازش‏هائی که روی نسخ فایل XML در زمان پیش پذیرش انجام می‏شود) بصورت 
برخط بر روی نسخه ارسالی صورت خواهد پذیرفت و نتیجه این پردازش به شریک کاری منعکس خواهد شد. این پردازش‏ها شامل بررسی
اعتبار بیمه‏شده، خدمت در تعهد قرارداد و سایر موارد می‏باشد که فهرست آنها در قالب "فایل شماره 4‏- فهرست قوانین پردازش" به پیوست 
ارسال می‏گردد. در صورت استفاده از این وب سرویس در زمان مراجعه بیمه شده به موسسه طرف قرارداد، میزان خطا عملا به حداقل ممکن
خواهد رسید.