بروزرسانی : 1400/08/02 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

 

آمار بیمه شدگان تحت پوشش اداره کل بیمه سلامت گیلان تا پایان سال 1398

صندوق بیمه ای

نام شهرستان

کارکنان دولت

ایرانیان

بیمه سلامت همگانی

روستاییان

سایراقشار

جمع کل

آستارا

6251

997

8685

30459

1871

48263

آستانه اشرفیه

6458

870

5616

42530

3287

58761

املش

3397

0

0

25462

818

29677

بندرانزلی

8697

1823

7407

9623

2661

30211

تالش

10170

703

7751

120251

4345

143220

رشت

87937

8961

62345

173255

23363

355861

رضوانشهر

4243

4

0

40456

638

45341

رودبار

5107

1

0

37396

920

43424

رودسر

11858

380

4029

65014

3214

84495

سیاهکل

3719

0

0

29948

721

34388

شفت

3298

0

0

40407

644

44349

صومعه سرا

8320

544

5253

57644

3087

74848

فومن

6349

256

4496

40643

2425

54169

لاهیجان

11576

1421

7106

49796

3993

73892

لنگرود

9784

1446

11718

37505

4247

64700

ماسال

4192

0

0

37512

801

42505

جمع کل

191356

17406

124406

837901

57035

1228104

 

داروخانه آزمایشگاه رادیولوژی و فیزیوتراپی طرف قرارداد با اداره بیمه سلامت استان گیلان به تفکیک شهرستان لغایت سال 1398

 

داروخانه

آزمایشگاه

تصویربرداری

فیزیوتراپی

آستارا

10

2

1

4

آستانه اشرفیه

14

5

1

3

املش

4

1

0

1

بندرانزلی

23

5

6

7

تالش

15

5

2

4

رشت

161

35

28

34

رضوانشهر

6

2

0

2

رودبار

8

2

1

2

رودسر

17

5

3

3

سیاهکل

3

1

0

1

شفت

5

1

0

1

صومعه سرا

16

4

3

2

فومن

7

3

1

1

لاهیجان

19

8

11

8

لنگرود

17

5

3

7

ماسال

5

2

0

3

کل استان

330

86

60

83

 

ماخذ: اداره کل بیمه سلامت استان گیلان

 

پزشکان طرف قرارداد با اداره بیمه سلامت  استان گیلان به تفکیک شهرستان لغایت سال 1398

 

پزشک عمومی

پزشک متخصص

پزشک فوق تخصص

دندانپزشک

روانپزشک

آستارا

16

6

0

3

0

آستانه اشرفیه

20

10

0

7

0

املش

16

0

0

3

0

بندرانزلی

36

32

1

1

3

تالش

25

20

0

6

2

رشت

229

160

11

51

16

رضوانشهر

7

1

0

0

0

رودبار

11

5

0

4

0

رودسر

43

20

1

7

2

سیاهکل

7

0

0

3

0

شفت

6

0

0

0

0

صومعه سرا

26

16

0

2

1

فومن

16

8

0

5

0

لاهیجان

38

53

0

16

3

لنگرود

35

28

0

3

2

ماسال

12

4

0

1

0

کل استان

543

363

13

112

29

 

ماخذ: اداره کل بیمه سلامت استان گیلان

 

موسسات درمانی طرف قرارداد با اداره بیمه سلامت استان گیلان به تفکیک شهرستان لغایت سال 1398

 

درمانگاه

جراحی محدود

بیمارستان

آستارا

1

0

1

آستانه اشرفیه

1

0

1

املش

0

0

1

بندرانزلی

1

0

1

تالش

0

0

2

رشت

28

4

15

رضوانشهر

2

0

1

رودبار

1

0

3

رودسر

1

0

1

سیاهکل

0

0

1

شفت

0

0

1

صومعه سرا

0

0

1

فومن

1

0

1

لاهیجان

2

0

3

لنگرود

2

0

1

ماسال

0

0

1

کل استان

40

4

35

 

 

آمار بیمه شدگان تحت پوشش اداره کل بیمه سلامت گیلان تا پایان سال 1397

 

صندوق بیمه ای

نام شهرستان

کارکنان دولت

ایرانیان

بیمه سلامت همگانی

روستاییان

سایراقشار

جمع کل

آستارا

6401

590

10706

29871

1428

48996

آستانه اشرفیه

6684

831

6523

42441

1847

58326

املش

3541

0

0

25494

1003

30038

بندرانزلی

8963

1313

9546

9488

1736

31046

تالش

10508

460

9480

118541

3737

142726

رشت

88347

12007

149894

173458

20501

444207

رضوانشهر

4325

4

0

40261

557

45147

رودبار

5381

1

0

37190

1079

43651

رودسر

12189

389

5619

63964

3110

85271

سیاهکل

3857

0

0

30869

791

35517

شفت

3447

0

0

40547

699

44693

صومعه سرا

8641

559

6777

58557

2441

76975

فومن

6671

270

5527

41658

2025

56151

لاهیجان

12030

1469

9594

49668

3088

75849

لنگرود

10171

1395

14188

37775

3279

66808

ماسال

4298

0

0

37189

933

42420

جمع کل

195454

19288

227854

836971

48254

1327821

 
 
 
 

داروخانه آزمایشگاه رادیولوژی و فیزیوتراپی طرف قرارداد با اداره بیمه سلامت استان گیلان به تفکیک شهرستان لغایت سال 1397

 

داروخانه

آزمایشگاه

رادیولوژی

فیزیوتراپی

آستارا

10

2

1

4

آستانه اشرفیه

14

5

2

4

املش

4

1

0

1

بندرانزلی

22

5

6

7

تالش

15

5

2

3

رشت

162

36

27

37

رضوانشهر

6

2

0

1

رودبار

8

2

1

2

رودسر

17

5

3

3

سیاهکل

3

1

0

1

شفت

5

1

0

2

صومعه سرا

15

4

3

2

فومن

8

3

1

3

لاهیجان

20

8

10

8

لنگرود

17

6

2

7

ماسال

5

1

0

3

کل استان

331

87

58

88

 
 
 

پزشکان طرف قرارداد با اداره بیمه سلامت  استان گیلان به تفکیک شهرستان لغایت سال 1397

 

پزشک عمومی

پزشک متخصص

پزشک فوق تخصص

دندانپزشک

روانپزشک

آستارا

18

8

0

3

0

آستانه اشرفیه

22

11

0

8

0

املش

16

0

0

4

0

بندرانزلی

43

35

1

1

3

تالش

26

22

0

6

1

رشت

247

176

14

59

17

رضوانشهر

8

1

0

0

0

رودبار

11

5

0

5

0

رودسر

43

20

1

9

2

سیاهکل

7

0

0

2

0

شفت

7

0

0

0

0

صومعه سرا

26

19

0

3

1

فومن

16

9

0

5

0

لاهیجان

42

53

0

16

3

لنگرود

35

28

0

3

2

ماسال

12

4

0

1

0

کل استان

579

391

16

125

29

 
 

موسسات درمانی طرف قرارداد با اداره بیمه سلامت استان گیلان به تفکیک شهرستان لغایت سال 1397

 

درمانگاه

جراحی محدود

بیمارستان

آستارا

1

0

1

آستانه اشرفیه

1

0

1

املش

0

0

1

بندرانزلی

1

0

1

تالش

0

0

2

رشت

29

4

15

رضوانشهر

2

0

1

رودبار

1

0

3

رودسر

1

0

1

سیاهکل

0

0

1

شفت

0

0

1

صومعه سرا

0

0

1

فومن

2

0

1

لاهیجان

4

0

3

لنگرود

2

0

1

ماسال

0

0

1

کل استان

44

4

35