بروزرسانی : 1398/07/24
جستجو
Menu

همکار محترم دکتر .....

موضوع: دستورالعمل دریافت خدمات در صندوق سایر اقشار نظام ارجاع 1

 

سلام علیکم                                                  

          احتراماً ، با عنایت به شروع فرآیند چاپ دفترچه بیمه شدگان سایر اقشار – نظام ارجاع 1 ؛ به پیوست ویرایش دوم دستورالعمل دریافت خدمات در صندوق فوق الذکر ارسال می گردد .

شایان ذکر است با عنایت به عدم مراجعه بیمه شدگان جهت دریافت دفترچه بیمه سلامت ، تا پایان خرداد ماه امکان استفاده از دفاتر کمیته  امداد برای آن دسته از بیمه شدگانی که دفترچه بیمه سلامت دریافت نکرده اند فراهم می باشد .

 دانلود دستورالعمل صندوق سایر اقشار نظام ارجاع 1